«Musica es vita. Musica es medicina. Quai na be per glieud plü veglia, dimpersè impustüt per nossa giuventüna. Musica es avegnir. L’avegnir tocca a quels chi fan musica..»

-- Musica Ramosch --